Tag: hikmah ulama

Biografi Ulama Terkini

Biografi al-Hafidz al-Muhaddits Sayyid Abdullah al-Ghumari

Nasab beliau Beliau ialah al-Imam al-‘Allamah al-Hafidz al-Muhaddits al-Ushuli al-Muhaqqiq al-Mudaqqiq Abul Fadhl Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq bin Ahmad bin Muhammad bin al-Qasim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa’id bin Mas’ud bin al-Fudhoil bin Ali bin […]

Dakwahpedia

Hikmah Terkini

Kalam Hikmah Imam Hasan al Bashri

Imam Hasan Al Bashri  ulama ternama yang hidup dimasa awal kekholafahan Umayyah yang lahir pada tahun 642 M, imam hasan al bashri pernah menyusu pada Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai ibu yang bernama Khairah budak dari Ummu salamah yang telah merdeka dan memepunyai ayah bernama Pirouz yang terkenal dengan sebutan Abu Hasan. […]

Dakwahpedia