Tag: imam hasan al bashri

Hikmah Terkini

Kalam Hikmah Imam Hasan al Bashri

Imam Hasan Al Bashri  ulama ternama yang hidup dimasa awal kekholafahan Umayyah yang lahir pada tahun 642 M, imam hasan al bashri pernah menyusu pada Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai ibu yang bernama Khairah budak dari Ummu salamah yang telah merdeka dan memepunyai ayah bernama Pirouz yang terkenal dengan sebutan Abu Hasan. […]

Dakwahpedia