Tag: perceraian

Fiqih munakahat Terkini

Talak dan Ruju’ Dalam Kajian Fiqih Munakahat

Pengertian talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan, meninggalkan dan memusnahkan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. Hadis nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan talak adalah sebagai berikut Yang artinya ; […]

Dakwahpedia