Tag: zuhud

Hikmah

Zuhud Menurut Hatim al-Ashom

Ada seseorang yang datang menemui Hatim Al Asham, lalu dia bertanya, “Wahai Abu Abdurrahman, apa permulaan zuhud, pertengahan zuhud, dan akhir zuhud?” Hatim menjawab, “Permulaan zuhud adalah yakin kepada Allah, pertengahannya adalah sabar, dan akhirannya adalah ikhlas. Hatim berkata, ‘Aku menyeru manusia kepada tiga hal yaitu, kepada makrifat, kepada keyakinan dan kepada tawakkal. Sedangkan makrifat […]

Dakwahpedia