Tag: kalam hikmah

Hikmah Terkini

Kalam Hikmah Dari Urwah bin Zubair

Urwah bin Zubair adalah ulama ahli fiqih yang termasuk dari tujuh Fuqoha Madinah dan beliau termasuk dari generasi para tabi’in, wafat pada tahun 712 M. Urwah bin Zubair putra dari pasangan suami istri Asma’ binti Abu Bakar dan Zubair bin Awam yang merupakan adik dari Abdullah bin Zubair sekaligus keponakan dari Sayyidah Aisyah. Urwah bin […]

Dakwahpedia

Hikmah Terkini

Kalam Hikmah Imam Hasan al Bashri

Imam Hasan Al Bashri  ulama ternama yang hidup dimasa awal kekholafahan Umayyah yang lahir pada tahun 642 M, imam hasan al bashri pernah menyusu pada Ummu Salamah istri Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai ibu yang bernama Khairah budak dari Ummu salamah yang telah merdeka dan memepunyai ayah bernama Pirouz yang terkenal dengan sebutan Abu Hasan. […]

Dakwahpedia