Tag: nasehat sufi

Hikmah

Zuhud Menurut Hatim al-Ashom

Ada seseorang yang datang menemui Hatim Al Asham, lalu dia bertanya, “Wahai Abu Abdurrahman, apa permulaan zuhud, pertengahan zuhud, dan akhir zuhud?” Hatim menjawab, “Permulaan zuhud adalah yakin kepada Allah, pertengahannya adalah sabar, dan akhirannya adalah ikhlas. Hatim berkata, ‘Aku menyeru manusia kepada tiga hal yaitu, kepada makrifat, kepada keyakinan dan kepada tawakkal. Sedangkan makrifat […]

Dakwahpedia

Hikmah Terkini

Nasehat Emas Dari Imam Hasan al Bashri

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Thalib bin Sawadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Bahr al Marwazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin Atha’ menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ubaidah Sa’id bin Razin menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan memberikan nasehat kepada para sahabatnya, […]

Dakwahpedia